That's You!

That's You!

Het gaat erom wie je kent. Wie van je gezinsleden zou het langst overleven in het wild? Wie van je vrienden heeft het laatst overgegeven op straat? Wie van jullie is de slechtste kok? Welkom bij een on